Den indre Skretions Indflydelse paa Legeme og Sjæl.